TẢI ỨNG DỤNG  KUBET

Tải  Ứng  Dụng Cho
ANDROID
Link tải ứng dụng dự phòng cho Android
Tải  Ứng  Dụng Cho
IOS

HƯỚNG DẪN TẢI ỨNG DỤNG

Hướng dẫn tải IOS

 

B1: vào Trình duyệt Safafi,

dán đường link : https://ku11.in/

B2 , B3 , B4  : làm theo  hình hướng dẫn bên dưới 
Hoàn thành 4 bước, ra màn hình chính kiểm tra, bạn sẽ thấy ứng dụng KUbet  vừa được thêm vào  điện thoại.

 

 

.s